ڤميليق بلوڬ

نساء بنانا ڤيرري ڤلاتيڤوس

Sunday, May 26, 2013

ناشيد : ديستيناسي چينتامڽيڠکڤ تيراي هاتي
مڠينتاي کأمڤونن
د هلامن سوبور رحمة مو, توهن
تياڤ ججق نن برتاڤق
دبو کجاهيلن
اکن کو جيروس دڠن مادو کأيمانن

تق ترنيلاي أيرماتا دڠن ڤرمات
يڠ بيسا ممادمکن اڤي نراک
انداي بنر مڠالير دري نصوها نوراني
تق کن برڤاليڠ ڤد ڤلسو دنياوي

ديستيناسي چينتا يڠ کو چاري
سبنرڽ ترلالو همڤير
هاڽ کابور کران دوسا د دالم هاتي
تله کو رده داءيره چينتا
يڠ لاهير دري واده يڠ الڤا
تياد تنڠ کو تموي
هاڽ کچيوا مڽلوبوڠي

کو ݢلينتر سݢنڤ ماي
دمبکن سبوتير هقيقت
اونتوق کو سماي منجادي سڤوهون معرفة
موݢ داڤت کو برتدوه د رندڠ کاسيه-مو

نامون رانجاوڽ تيدق اکن سوڽي
سلاݢي دڽوت نادي بلوم برهنتي
دورجان شيطان کن چوبا منوداءي
سڬومڤل داره برنام هاتي
(ديستيناسي چينتا الهي)

ليستاريکان ودي کالبوکو, اوه توهانکو
لرايکن اکو دري ڤاءوتن نفسو
بيارڤون سوکر باڬيکو ملامر رضا-مو
نامون ماسيهکو مڠهارڤ امڤونن-مو

واهاي توهانکو. ياء الله.

نشيد: دعاء ڤرڤيسهن


ڤرتموان کيت د سواتو هاري
منيتيقکن اخوه يڠ سجاتي
برشوکورکو کهادڤ اله
د اتس جالينن يڠ سوچي

نامون کيني ڤرڤيسهن يڠ ترجادي
دوݢاءن يڠ منيمڤا ديري
برسابارله دأتس سورتن
کوتيتاڤ ڤرݢي جوا

کن کووتوسکن سلام ايڠاتنکو
دالم دعاء کودوسکو سڤنجڠ وقتو
ياالله بانتولاه همبا-مو

منچاري هداية دري ڤد-مو
دالم منديديکن کسابرنکو
ياء الله تابهکن هاتي همبا-مو
دأتس ڤرڤيسهن اين

تمن بتاڤ ڤيلوڽ هاتيکو
مڠهادڤي ڤرڤيسهن اين
ڤاهيت مانيس ڤرجواڠن
تله کيت راس برسام
سموݢ الله مرضاءي
ڤرصحابتن دان ڤرڤيسهن اين
تروسکن ڤرجواڠن

کن کووتوسکان سلام ايڠاتنکو
دالم دعاء کودوسکو سڤنجڠ وقتو
ياء الله بانتولاه همبا-مو

سڽومن يڠ ترسيرت دبيبيرمو
منجادي ايڠتن ستياڤ وقتو
تندا کمسراءن بيرسيمڤول ڤادو
کيناڠکو ددالم دعاء

سمو.ݢ توهن بيرکاتيمو
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...