ڤميليق بلوڬ

نساء بنانا ڤيرري ڤلاتيڤوس

Monday, May 13, 2013

توݢسن 8
توݢسن يڠ کلاڤن اين مروڤاکن توݢسن مڠلوارکن ڤرکاتاءن يڠ تله دتوليس دالم توليسن خط ايت. ڤلاجر بوليه مڠݢوناکن اڤ٢ اڤليکاسي يڠ ترداڤت د دالم کومڤيوتر سڤرتي موۏي ميکر, ڤاور ڤوينت دان لاءين٢ لاݢي.

نساء بنانا :

توݢسن کلاڤن اين اياله توݢسن يڠ ڤاليڠ منچابر.ساي ميمڠ تياد اساس دالم بهاس عرب اڤاته لاݢي اونتوق ممباچڤد مولاڽ ساي مڽياڤکن دهولو سلاءيد اونتوق ݢمبر دان منيڠݢلکن رواڠ اونتوق ڤرکاتاءن يڠ ترداڤت د دالم توليسن خط ايت.اڤاله ڬوناڽ کاون-کانکن؟؟جادي, مريکله تمڤت ساي برتاڽ دان منداڤتکن جواڤن اونتوق توݢسن خط اين.ملالوءي توݢسن اين, سربا سديکيت علمو مڠناءي ڤنوليسن خط اين دڤروليهي سڤرتي کالاو اد تيتيق تو, تيتيق تو ميمڠ اد فوڠسيڽ بوکن اونتوق هياسن سمات-مات.والاوڤون هاڽ مڠتاهوءي سديکيت علمو مڠناءي ڤنوليسن خط, اياڽ ممڤو ممبواتکن ساي تراوجا دان ݢمبيرا. ڤيرري ڤلاتيڤوستوݢسن کالي اين امت روميت !ساي تيدق تاهو بهاس عرب اڤاته لاݢي هندق ممباچ توليسن يڠ برسيمڤول سبݢيتو. ميمڠ ! تاڤي ساي تيدق فهم. ها: سستڠه ڤرکاتاءن يڠ موده سهاج بوليه ساي تافسيرکن. يڠ لاءين کاون-کاون يڠ باڽق ممبنتو. ڤرتولوڠن ڤروف بوخاري امت بربالوي. کامي داڤت مڽياڤکن توݢسن دڠن جياڽ. نامون اڤ يڠ ساي ترکيلن اياله, اين کالي ڤرتام ساي هانتر ليوات توݢسن ساي ڤد دوکتور. لمبت 25 مينيت سبب اينترنيت رومه ساي يڠ ساڠت لمبڤ. ساي هارڤ دوکتور منريما هاصيل کرجا ساي.سيلاله تکن لين ک دباوه اين..No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...