ڤميليق بلوڬ

نساء بنانا ڤيرري ڤلاتيڤوس

Monday, May 13, 2013

توݢسن 5ستله د"سواڤ" دڠن توݢسن موده سبلوم اين اخيرڽ, کامي دبريکن توݢسن يڠ اݢق منچابر.


کامي دمينتا مڠحاصيلکن ۏيديو يڠ تياد تيما يڠ برمقصود تيماڽ دتنتوکن اوليه ڤلاجر سنديري.
نساء بنانا :تيما يڠ ساي ڤيليه اياله مڠناءي موسيم٢ يڠ ترداڤت دي دالم دنيا اين.
کنڤ؟؟ هيمممم,. سبب ڤرکارا اين اونيک دان منعجوبکن,

. سبحان الله
اونتوق ڤڠتاهوان سموا, ݢمبر٢ اين تله ساي حاصيلکن سنديري دڠن مڠݢوناکن اڤليکاسي ڤاين ت
کدودوقن بومي

موسيم سجوق دان موسيم ڤانس

موسيم لوروه دان موسيم بوڠا

چنتيق تق؟.....


اين اياله ۏيديو يڠ تله ساي حاصيلکن. سلامت منونتون..ڤيرري ڤلاتيڤوستوݢسن کالي اين کنا بوات ۏيديو.
والاوڤون ڤروسيس يڠ دبوات اداله ڤنجڠ, نامون ساي سوک توݢسن اين. ساي سوک توݢسن اين کران باڽق ملاتيه کماهيرن ساي. 
ساي تله مميليه تيما مليسيا سباݢاي ديسا ترچينتا.
ۏيديو اين منونجوقکن بتاڤ ساي سايڠ نݢارا ساي دان ساي دواکن کأمانن اين برککلن سمڤاي بيلا- بيلا.
ڤد اوالڽا,ساي هندق چيريتاکان مڠناءي نݢري کلاهيرن ساي ياءيت ڤولاو ڤينڠ
نامون اخيرڽا ساي مميليه تاجوق دأتس کران معلومت ساي بوليه چاري دڠن باڽق.
ساي جو ترڤقسا باليق کي اونيۏرسيتي لبيه اول ڤد وقتو چوتي دمي مڽياڤکن توݢسن اين. 
سيهاروسڽا ساي برچوتي. نامون کران تياد اينترنيت ديروهم, ساي ڤوتوسکان اونوتق ڤولڠ لبيه اول.
اي اداله ڤرکارا يڠ تيدق سرونوق. نامون اي کنڠن ساي دالم مڽياڤکن ۏيديو اين. 
ساي امت برهارڤ ۏيديو اين داڤت مينونجوکان بتاڤ ساي سايڠ ڤد مليسيا دان بڠݢ منجادي سبهاݢين داريڽا

اين ۏيديو ساي.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...