ڤميليق بلوڬ

نساء بنانا ڤيرري ڤلاتيڤوس

Sunday, May 12, 2013

توݢسن 3
کالي اين, دوکتور مڽوروه کامي مڽياڤکن ساتو سورت راسمي يڠ برکناءن اڤ٢ سهاج.


نساء بنانا :ستله مڽلوڠکر فاءيل٢ يڠ ترداڤت د دالم کومڤوتر اين, اخيرڽ ساي منجومڤاءي سورت راسمي اونتوق ڤنمبهن جم کريديت.
تمبه جم کريديت ڤون بوليه,.هيهيهي....
اݢق ترکيال-کيال کران سورت راسمي باڽق فورمت يڠ ڤرلو دأيکوت لاݢي٢ دالم مود جاوي, ماکينله برتمبه ليچيه.
تاڤي,سموا ايت کو هاروڠي دڠن صبر ....

ڤيرري ڤلاتيڤوس


ڤد ماس دوکتور باݢي توݢسن اين, ساي تيدق باوق لڤتوڤ. جادي ماس کلس ساي کنا بوات درف اتس کرتس. ڤاليڠ ساي ايڠت بيلا سمبيل بوات ݢلق-ݢلق برسام کاون. موجور دوکتور باݢي ڤلواڠ سياڤکان سبلوم مالم. الحمدالله.سياڤ جوڬق 


سيلاله تکن لين ک دباوه اين..No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...