ڤميليق بلوڬ

نساء بنانا ڤيرري ڤلاتيڤوس

Saturday, May 11, 2013

توݢسن 1

توݢسن منجاويکن اياله توݢسن ڤرتام يڠ دبريکن اوليه دوکتور.


توݢسن اين اياله مڠناءي قيصه ريڠکس ݢمبرن سواسان رومه دان کديامان سسأورڠ يڠ برنام ڤق اڠکو.


نساء بنانا :توݢسن اين باݢي ساي اݢق موده دان ريڠکس کران هاڽ ڤرلو منجاويکن....هيهيهيهي (ڤراسن باݢوس )
نق تيڠوق حاصيل کرجا ساي؟؟ سيلاله تکن لين ک دباوه اين..

ڤيرري ڤلاتيڤوستوݢسن ڤرتام اين موده,
تاڤي ساي ترکيال-کيان نق چاري هروف دکت لڤتوڤ.
سبب اين ڤرتام کالي ݢونا توليسن جاوي دکات لڤتوڤ                       

                                                                                                                    


No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...