ڤميليق بلوڬ

نساء بنانا ڤيرري ڤلاتيڤوس

Sunday, May 26, 2013

نشيد : محاسبه چينتاکو

واهاي. ڤميليق ڽاواکو
بتاڤ لمه ديريکو اين
برت اوجين داريمو
کوڤسرهکن سموا ڤادامو
توهن بارو کو صدر
اينده نعمت سهت ايت
تق ڤنداي اکو برشکور
کيني کوهارڤکن چينتامو


ريفف. :
کات-کات چينتا تراوچڤ اينده
مڠالون برذيکير دکيدوڠ دعاءکو
ساکيت يڠ کوراس بيار جادي ڤناور دوساکو
بوتير-بوتير چينتا اءير ماتاکو
ترايڠت سموا يڠ کاو بري اونتوککو
امڤوني خلاف دان ساله سلاما اين
ياء الهي.
محاسبه چينتاکو.


توهن. کواتکان اکو
ليندوڠيکو دري ڤوتوس اس
جک کو هاروس ماتي
ڤيرتيموکان اکو ديڠانمو

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...