ڤميليق بلوڬ

نساء بنانا ڤيرري ڤلاتيڤوس

Sunday, May 12, 2013

توݢسن 2

توݢسن اين لبيه کورڠ سام دڠن توݢسن ڤرتلم تاڤي اد سديکيت ڤنمبهن يڠ دلاکوکن دوکتور.


انتارا ڤنمبهنڽ اياله:


- ملتقکن ݢمبر


- ڤستيکن اد بوڽي


- ڤستيکن ݢونا انيماسي يڠ اد


نساء بنانا :
يڠ اين ساي بوات ريڠکس دان ممڠ مڠݢونکن سݢالا اڤ يڠ ترداڤت د ڤاور ڤوين ت ايت. بواتله ݢمبر ݢرق

٢, سلاءيد يڠ کجڤ تربڠ, کجڤ هيلڠ, کجڤ ماچم کنا تولق دان لاءين٢ لاݢي.ڤيرري ڤلاتيڤوس

توݢسن اين موده, چاري ݢمبر دان ترجمه ايات يڠ دبوات دوکتور. جادي ساي ڤون تق ڤنيڠ کڤالا ساڠت نق بوات.هيهيهي


...سيلاله تکن لين ک دباوه اين


No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...